Nạp THẺ GAME VICOIN - VTC

Nhập thông tin THẺ GAME VICOIN - VTC
Hướng dẫn THẺ GAME VICOIN - VTC

📛 Hãy điền đầy đủ thông tin tài khoản và SDT liên hệ hoặc Zalo - FB

📛 Hãy kiểm tra mật khẩu và tài khoản đúng trước khi lên đơn tại 
https://vtcgame.vn/

📛 Tất cả các loại nạp đều bảo hành 100%

📛 Mọi thông tin nạp nếu không hiểu hãy ib cho Fanpage

❇️ Lưu ý : Khi nạp thành công đơn hãy đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn !

Video hướng dẫn