Acc Vip Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#69941
500,000đ
56
asia
5
Ar56 Ayato Trấn Haran + Itto + Xiao + Qiqi + Jean CM2 Tkk + Chưa Set Usename + Baner NV Lệch 12 trang Sắp Nổ ( 100% Ra NV ae thích + Acc đã Build Đẹp Cho Ae )
#69940
3,000,000đ
57
asia
19
Ar57 Xiao Trấn HPD + Baal Trấn Đttđ + Eula Trấn Tiếng Gió + Yae Miko Trấn Chân Ý + Zhongli Xstk + Ayala BNKL + Diluc Trấn Dccs + Mona Dttp + Baner NV Lệch 13 trang Sắp Nổ ( 100% Ra NV ae thích + Dư Sẵn 4k4 nt + Acc đã Build VIP Cho Ae )
#69939
1,250,000đ
56
asia
19
Ar56 Kazuha Trấn LTCX + Ganyu Trấn Cung Amos + Hutao CM1 + Yoimiya + Ayato + Kazuha Puk + Diluc CM2 + Jean CM3 + Mona ( Acc đã Build Đẹp Cho Ae )
#69938
399,000đ
49
asia
5
Ar49 Hutao Xstk + Ayaka + Yoimiya + Qiqi + Mona
#69937
699,000đ
52
asia
6
Ar52 Ganyu Trấn Cung Amos + Yoimiya + Kazuha + Ayaka + Qiqi + Mona + Chưa Set Usename Cho Ae
#69936
399,000đ
50
asia
4
Ar50 Ganyu Trấn Cung Amos + Yoimiya + Diluc + Keqing
#69935
500,000đ
38
asia
1
Ar38 Ganyu CM1 Trấn Amos + Xstk + Dccs
#69934
699,000đ
53
asia
5
Ar53 Xiao Trấn HPD + Zhongli + Yae Miko + Qiqi + Jean
#69933
300,000đ
33
asia
2
Ar33 Ganyu + Yae Miko + Chưa Set Usename + Chưa SN
#69884
1,000,000đ
52
asia
6
Yoimiya Trấn ( Sấm sét rung động) + Ganyu + Zhongli C2( Xstk) + Venti. Còn 48 nhựa
#69883
2,500,000đ
58
asia
22
Acc vip nhiều char + Trấn : Ayaka C1 Trấn ( Ánh sáng đêm sương mù) + Venti Trấn ( tiếng thở dài vô tận) + Zhongli Trấn ( Trượng hộ ma) + Xiao Trấn ( Hòa phác diên)+ Klee Trấn ( Quyển thiên không) . Build ngon
#69882
400,000đ
55
asia
5
Chưa set user name . Zhongli + Ayaka + Yelan + Jean + Qiqi